معنی و ترجمه کلمه هیئت منصفه دوازده نفرى به انگلیسی هیئت منصفه دوازده نفرى یعنی چه

هیئت منصفه دوازده نفرى

petit jury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها