معنی و ترجمه کلمه هیات نمایندگان به انگلیسی هیات نمایندگان یعنی چه

هیات نمایندگان

delegation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها