معنی و ترجمه کلمه هیدروژن زدایى به انگلیسی هیدروژن زدایى یعنی چه

هیدروژن زدایى

dehydrogenation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها