معنی و ترجمه کلمه هیدروژن ساز به انگلیسی هیدروژن ساز یعنی چه

هیدروژن ساز

hydrogenator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها