معنی و ترجمه کلمه هیدروژن به انگلیسی هیدروژن یعنی چه

هیدروژن

Hydrogen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها