معنی و ترجمه کلمه هیدورکسیدى داراى سه بنیان هیدروکسیل به انگلیسی هیدورکسیدى داراى سه بنیان هیدروکسیل یعنی چه

هیدورکسیدى داراى سه بنیان هیدروکسیل

trihydroxy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها