معنی و ترجمه کلمه وابسته به آئینه و نور منعکس شده به انگلیسی وابسته به آئینه و نور منعکس شده یعنی چه

وابسته به آئینه و نور منعکس شده

catoptric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها