معنی و ترجمه کلمه وابسته به آئین دخول به انگلیسی وابسته به آئین دخول یعنی چه

وابسته به آئین دخول

initiatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها