معنی و ترجمه کلمه وابسته به آدمکشى به انگلیسی وابسته به آدمکشى یعنی چه

وابسته به آدمکشى

homicidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها