معنی و ترجمه کلمه وابسته به آسمان شناسى به انگلیسی وابسته به آسمان شناسى یعنی چه

وابسته به آسمان شناسى

uranological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها