معنی و ترجمه کلمه وابسته به آسمان نگارى به انگلیسی وابسته به آسمان نگارى یعنی چه

وابسته به آسمان نگارى

uranographic
uranographical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها