معنی و ترجمه کلمه وابسته به آسیب شناسى گیاهان به انگلیسی وابسته به آسیب شناسى گیاهان یعنی چه

وابسته به آسیب شناسى گیاهان

phytopathologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها