معنی و ترجمه کلمه وابسته به آلت ذکور به انگلیسی وابسته به آلت ذکور یعنی چه

وابسته به آلت ذکور

priapic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها