معنی و ترجمه کلمه وابسته به آموزش و پرورش به انگلیسی وابسته به آموزش و پرورش یعنی چه

وابسته به آموزش و پرورش

pedagogic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها