معنی و ترجمه کلمه وابسته به اجتماع به انگلیسی وابسته به اجتماع یعنی چه

وابسته به اجتماع

societal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها