معنی و ترجمه کلمه وابسته به احشاء به انگلیسی وابسته به احشاء یعنی چه

وابسته به احشاء

interoceptive
splanchnic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها