معنی و ترجمه کلمه وابسته به اخطار یا آگاهى یا انگیزه به انگلیسی وابسته به اخطار یا آگاهى یا انگیزه یعنی چه

وابسته به اخطار یا آگاهى یا انگیزه

monitory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها