معنی و ترجمه کلمه وابسته به ادارات داخلى به انگلیسی وابسته به ادارات داخلى یعنی چه

وابسته به ادارات داخلى

interdepartmental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها