معنی و ترجمه کلمه وابسته به اداره بازى و کاغذ پرانى به انگلیسی وابسته به اداره بازى و کاغذ پرانى یعنی چه

وابسته به اداره بازى و کاغذ پرانى

bureaucratic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها