معنی و ترجمه کلمه وابسته به ادبیات باستانى به انگلیسی وابسته به ادبیات باستانى یعنی چه

وابسته به ادبیات باستانى

classical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها