معنی و ترجمه کلمه وابسته به ادراک و بینش به انگلیسی وابسته به ادراک و بینش یعنی چه

وابسته به ادراک و بینش

percipient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها