معنی و ترجمه کلمه وابسته به استادى به انگلیسی وابسته به استادى یعنی چه

وابسته به استادى

professorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها