معنی و ترجمه کلمه وابسته به استخوانپزشکى به انگلیسی وابسته به استخوانپزشکى یعنی چه

وابسته به استخوانپزشکى

orthopedic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها