معنی و ترجمه کلمه وابسته به استخوان بندى به انگلیسی وابسته به استخوان بندى یعنی چه

وابسته به استخوان بندى

skeletal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها