معنی و ترجمه کلمه وابسته به استنتاج به انگلیسی وابسته به استنتاج یعنی چه

وابسته به استنتاج

inferential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها