معنی و ترجمه کلمه وابسته به اشاره با سرو دست به انگلیسی وابسته به اشاره با سرو دست یعنی چه

وابسته به اشاره با سرو دست

gesticulative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها