معنی و ترجمه کلمه وابسته به اشعه مادون قرمز به انگلیسی وابسته به اشعه مادون قرمز یعنی چه

وابسته به اشعه مادون قرمز

infrared

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها