معنی و ترجمه کلمه وابسته به اصل آتش به انگلیسی وابسته به اصل آتش یعنی چه

وابسته به اصل آتش

phlogistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها