معنی و ترجمه کلمه وابسته به اطلاع یا الهام قبلى به انگلیسی وابسته به اطلاع یا الهام قبلى یعنی چه

وابسته به اطلاع یا الهام قبلى

precognitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها