معنی و ترجمه کلمه وابسته به اعصاب و عضلات به انگلیسی وابسته به اعصاب و عضلات یعنی چه

وابسته به اعصاب و عضلات

neuromuscular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها