معنی و ترجمه کلمه وابسته به اقامت به انگلیسی وابسته به اقامت یعنی چه

وابسته به اقامت

residential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها