معنی و ترجمه کلمه وابسته به الحاق به انگلیسی وابسته به الحاق یعنی چه

وابسته به الحاق

incorporative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها