معنی و ترجمه کلمه وابسته به امراض پیرى به انگلیسی وابسته به امراض پیرى یعنی چه

وابسته به امراض پیرى

gerontological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها