معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسان غارنشین به انگلیسی وابسته به انسان غارنشین یعنی چه

وابسته به انسان غارنشین

neanderthal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها