معنی و ترجمه کلمه وابسته به انشاى ادبى به انگلیسی وابسته به انشاى ادبى یعنی چه

وابسته به انشاى ادبى

stylistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها