معنی و ترجمه کلمه وابسته به اوست هاى قفقاز به انگلیسی وابسته به اوست هاى قفقاز یعنی چه

وابسته به اوست هاى قفقاز

ossetian
ossetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها