معنی و ترجمه کلمه وابسته به ایجاد حرارت توسط برق به انگلیسی وابسته به ایجاد حرارت توسط برق یعنی چه

وابسته به ایجاد حرارت توسط برق

electrothermal
electrothermic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها