معنی و ترجمه کلمه وابسته به باب المعده به انگلیسی وابسته به باب المعده یعنی چه

وابسته به باب المعده

pyloric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها