معنی و ترجمه کلمه وابسته به باده گسارى به انگلیسی وابسته به باده گسارى یعنی چه

وابسته به باده گسارى

bacchantic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها