معنی و ترجمه کلمه وابسته به بازرگانى دریایى به انگلیسی وابسته به بازرگانى دریایى یعنی چه

وابسته به بازرگانى دریایى

maritime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها