معنی و ترجمه کلمه وابسته به باغبانى و گل کارى به انگلیسی وابسته به باغبانى و گل کارى یعنی چه

وابسته به باغبانى و گل کارى

horticultural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها