معنی و ترجمه کلمه وابسته به باکترى شناسى به انگلیسی وابسته به باکترى شناسى یعنی چه

وابسته به باکترى شناسى

bacteriologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها