معنی و ترجمه کلمه وابسته به باکترى به انگلیسی وابسته به باکترى یعنی چه

وابسته به باکترى

bacterial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها