معنی و ترجمه کلمه وابسته به بخشنامه پاپ به انگلیسی وابسته به بخشنامه پاپ یعنی چه

وابسته به بخشنامه پاپ

encyclical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها