معنی و ترجمه کلمه وابسته به بخش شمالى ایالت به انگلیسی وابسته به بخش شمالى ایالت یعنی چه

وابسته به بخش شمالى ایالت

upstate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها