معنی و ترجمه کلمه وابسته به بدگویى و اتهام به انگلیسی وابسته به بدگویى و اتهام یعنی چه

وابسته به بدگویى و اتهام

denunciatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها