معنی و ترجمه کلمه وابسته به برون همسرى یا برون پیوندى به انگلیسی وابسته به برون همسرى یا برون پیوندى یعنی چه

وابسته به برون همسرى یا برون پیوندى

exogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها