معنی و ترجمه کلمه وابسته به بستر بیمار به انگلیسی وابسته به بستر بیمار یعنی چه

وابسته به بستر بیمار

clinical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها