معنی و ترجمه کلمه وابسته به بس پردازى به انگلیسی وابسته به بس پردازى یعنی چه

وابسته به بس پردازى

supererogatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها