معنی و ترجمه کلمه وابسته به بعد از عروسى به انگلیسی وابسته به بعد از عروسى یعنی چه

وابسته به بعد از عروسى

postnuptial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها